Baggrund

JensPeter_portraet

Jens Peder Høeberg

I maj 2008 deltog jeg i en konference organiseret af Ibis og Danida. En gruppe hivsmittede mænd og kvinder fra Namibia fortalte bl.a. om Bodymapping og de havde lavet en udstilling, der viste hivsmittede namibiers liv i tegninger og ord.

Det åbnede mine øjne for, at der var vigtige ting for os i Danmark at lære, og jeg begyndte at arbejde for en dansk indgang til Bodymapping. Jeg har desværre ikke fundet et dækkende dansk ord.

Jeg ser Bodymapping som en afløser for Navnetæpperne. Navnetæpperne gav efterladte en mulighed for at bearbejde sorgen over en nærtstående, der var død af AIDS og samtidig fortælle omverdenen, hvem den døde var; og mange døde. Produktet var navnetæpperne.

I dag lever vi længere; så længe at vi selv kan fortælle omverdenen, hvem vi er.

Bodymapping giver os hivsmittede muligheden for at mødes med andre hivsmittede en periode og dele nutid, fortid og visioner om fremtid med hinanden i ord og tegning. Produktet er et “værk” på et stort lærred, hvor den hivsmittede selv fortæller om sit liv.

Alle deltagere er hivsmittede og derfor bredt repræsenteret med hensyn til køn, seksualitet, alder, etnisitet og smittemåde.

”HIV ER IKKE HVAD DET HAR VÆRET”
Citat fra bogen ”Hold I Virkeligheden”.

 

Bodymapping er workshops, hvor mennesker, der lever med hiv mødes, og hvor der skabes rum for reflektioner og samvær med andre, der lever et liv med hiv. Bodymapping handler også om at skabe øget opmærksomhed om, hvordan det er at leve et liv med hiv i dag.

Jeg har lavet Bodymapping i siden 2008 med mennesker, der lever med hiv.

Kvinder, mænd, børn, heteroseksuelle, biseksuelle, transseksuelle, bøsser, indvandrere, danskere, nordmænd og svenskere  mellem 12 –70 år har lavet deres Bodymap til fællesskabet.

 

Du bliver en del af en gruppe på max. 8 personer. Alle får et stort lærred på 2,10 X 1,50 m. Du placererer dig på lærredet, og en anden tegner omridset af din krop. Derefter maler du med farver og former og symboler og ord dit hivlivs fortid, nutid og dine visioner om fremtiden. Du får adgang til de bedste materialer under arbejdet med dit Bodymap.

Der kræves absolut ingen specielle evner ud i malerkunsten, og man kan være åben eller anonym, det styrer man selv. Workshoppen er gratis. Værkerne udstilles i forskellige sammenhænge, hvor hiv er på dagsordenen, og de udstilles hvert år på WAD.

hjemmeside af media-now.dk